Beheer uitgaven stichting

Beheer Het bestuur van Samen Genoeg maakt jaarlijks een Financieel overzicht en een Toelichting financieel beheer en uitgaven van het voorgaande boekjaar. In het overzicht is aangegeven  welke bestedingen  Samen Genoeg in Nederland heeft gedaan. Dit verslag is op de website voor een ieder in te zien en wordt aan donateurs en vrijwilligers digitaal worden […]

Lees meer
De manier waarop de stichting geld werft

Fondsenwerving De fondsenwerving zal door acquisitie bij bedrijven en particulieren en of bij instellingen met (veelal) een christelijke en humanitaire achtergrond plaatsvinden via een regionaal netwerk van donateurs, plaatselijke kerken, bedrijven, charitatieve instellingen en verenigingen en via de aanwezigheid bij allerlei activiteiten. Ingestoken zal worden op langdurige commitment vooral via schenkingsaktes. Ook zal de mogelijkheid […]

Lees meer
Doneren? Vrijwilligerswerk?

Doneren Uw donatie is zeer welkom, in dien u uw donatie wilt oormerken om het aan een bepaald doel te laten doen toekomen dan kunt u dat in het betalingskenmerk aangeven. U kunt uw donatie overmaken op rekening: Bankrekeningnummer IBAN: NL24INGB1234567890 t.n.v. Stichting Samen Genoeg Almere Wilt u vrijwilligerswerk doen voor de stichting? Graag komen […]

Lees meer
Het werk dat de stichting doet

Werkzaamheden De werkzaamheden van de stichting zullen hoofdzakelijk bestaan uit fondsenwerving door middel van actief via de haar ter beschikking staande middelen (presentaties met PowerPoint, foto’s, publicaties, lezingen, voorlichting bij scholen, verenigingen, kerken en voor potentiële donateurs, via internet, sociale media etc. bewustzijn te creëren en te versterken voor de doelen en organisaties zoals genoemd […]

Lees meer
Afwezigheid winstoogmerk

Afwezigheid winstoogmerk De stichting heeft geen winstoogmerk, dit blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zal de stichting onder aftrek van de gemaakte kosten ten goede laten komen aan haar doelstelling.

Lees meer
Missie & visie Stichting Samen Genoeg

Missie & visie Stichting Samen Genoeg Samen Genoeg handelt vanuit altruïstische overwegingen en met een christelijke achtergrond en zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen en biedt ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging. Al ons werk doen we vanuit onze visie en missie. Gods liefde uitdragen in en voor […]

Lees meer